Φωτογραφίες πριν-μετά


Κανονική κοιλιοπλαστική

Κανονική κοιλιοπλαστική

Κανονική πλαστική κοιλίας

Εκτεταμένη κοιλιοπλαστική

Κανονική κοιλιοπλαστική σε συνδυασμό με λιποαναρρόφηση

Κανονική πλαστική κοιλίας


Μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες κάνοντας κλίκ:
http://www.kapositas.gr/koilioplastiki.php