Ανάρρωση

Οι χειρουργημένοι-ες μένουν ένα ή το πολύ δύο βράδια στην κλινική αν και σε περιορισμένες επεμβάσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν σαν Day Clinic Patients.

Οι παροχετεύσεις αφαιρούνται σε 48 ώρες. Όλοι παίρνουν αντιβιοτικά για προληπτικούς λόγους και ήπια παυσίπονα τύπου Lonarid-N ή Depon.

Η ανάρρωση εξαρτάται από την έκταση της επέμβασης και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά.

Ο χρόνος αποκατάστασης συνήθως είναι μια εβδομάδα αλλά η κανονική επάνοδος στις βαριές δραστηριότητες θα γίνει μετά από 4 εβδομάδες.

Στην αρχή (πρώτες 3-4 ημέρες) υπάρχει μια ενόχληση αλλά όχι γνήσιος πόνος που φυσικά δεν έχει σχέση με τον πόνο της καισαρικής που είναι πιο έντονος συνήθως. Όλες και όλοι φορούν μια ειδική ζώνη για το διάστημα των 4 εβδομάδων που βοηθάει στην γρηγορότερη ανάρρωση και υποστήριξη της επέμβασης.

Επιπλέον η ζώνη βοηθάει στην μείωση του πρηξίματος και των εκχυμώσεων.

Η ουλή βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου με την χρήση ειδικής κρέμας για καλύτερη επούλωση.