Κοιλιοπλαστική-Νέα μέθοδος PTS
no pain-no drain χωρίς πόνο και παροχετεύσεις

Η κοιλιοπλαστική είναι μια τεχνική της πλαστικής χειρουργικής που έχει σαν σκοπό να τεντώσει αφ'ενός το χαλαρό δέρμα της κοιλιακής χώρας μετά από εγκυμοσύνες,αυξομειώσεις βάρους λόγω δίαιτας ή χειρουργικής του στομάχου.Η τεχνική χρησιμοποιείται από τους πλαστικούς χειρουργούς σε όλο το κόσμο εδώ και πολλά χρόνια.Η κοιλιοπλαστική οδηγεί σε πολύ καλά αποτελέσματα όταν οι ασθενείς έχουν BMI (Δείκτη μάζας σώματος από 24-32).

Ένα από τα προβλήματα που συναντούν οι πλαστικοί χειρουργοί με την επέμβαση είναι η δημιουργία υγρώματος (seroma) που παρόλη την εξέλιξη και τις τροποποιήσεις της επέμβασης δεν σταματά να είναι ένα θέμα στα παγκόσμια συνέδρια της πλαστικής χειρουργικής.

Αυτός λοιπόν είναι ο κύριος λόγος που οι ειδικοί πλαστικοί χειρουργοί χρησιμοποιούν σωληνάκια-παροχετεύσεις (Drain) πρίν το τέλος κάθε επέμβασης. Οι παροχετεύσεις αυτές αφαιρούνται ανάλογα με το πρωτόκολλο του κάθε πλαστικού χειρουργού από δυο έως και επτά ημέρες μετά την επέμβαση. Εμείς αφαιρούμε τα σωληνάκια 48 ώρες μετά την επέμβαση.

Τα υγρώματα που είναι της τάξεως του 6% συνήθως αντιμετωπίζονται συντηρητικά με αυτόματη παροχέτευση και ίαση.Η κύρια αιτία του υγρώματος είναι ο κενός χώρος και ίσως η κάκωση των λεμφαγγείων.

 

Τι σημαίνει κενός χώρος-Dead space

Κενός χώρος είναι το κενό μεταξύ του δέρματος που ξεκολλάμε στην κοιλιοπλαστική από το τοίχωμα των μυών.Αυτό οδηγεί σε μιά ελεύθερη παροχή υγρού που δημιουργεί το ύγρωμα.Τα ράμματα PTS μειώνουν το χώρο αυτό και παράλληλα μειώνουν την τάση στο σημείο συρραφής,της τομής πάνω από το εφήβαιο.

Η νέα τεχνική Κοιλιοπλαστική-PTS no pain-no drain:
Τι είναι και σε τι βοηθάει;

Η νέα τεχνική συνίσταται στην τοποθέτηση ειδικών ραμμάτων PTS (progressive tension sutures) στο εσωτερικό τμήμα του δέρματος που γίνεται σε δυο διαστάσεις η μια σειρά στην μέση γραμμή κάθετα και η δεύτερη σε οριζόντιο επίπεδο σταδιακά κλείνοντας την κοιλιοπλαστική εσωτερικά από πάνω πρός τα κάτω με τα ειδικά ράμματα PTS χωρίς να αφήνουμε κενό.Σχήμα 1: σταδιακή τοποθέτηση των ραμμάτων PTSΣχήμα 2:Δείτε την διαφορά μεταξύ της παλιάς τεχνικής και της νέας πώς τοποθετούνται τα ράμματα PTS και κλείνει κάθε κενός χώρος.

Τα ράμματα τοποθετούνται στην scarpa fascia και στην fascia των μυών.Περιττό να πούμε ότι οι μύες τεντώνονται όπως γίνεται κλασσικά πάντα, και επιπλέον με τα ράμματα PTS επιτυγχάνουμε και γράμμωση στην μέση γραμμή της κοιλιάς αλλά και λέπτυνση της μέσης.Η λογική των ραμμάτων αυτών είναι να κλείσουμε κάθε ελεύθερο χώρο με αποτέλεσμα να κλείσει αεροστεγώς όλη η κοιλιά από πάνω μέχρι την τελική τομή στο εφήβαιο.

Εικόνα 3,4:Σταδιακή τοποθέτηση των ραμμάτων PTS στο χειρουργείο και κείσιμο του κενού χώρου

Αυτό έχει σαν συνέπεια την αποφυγή τοποθέτησης παροχετεύσεων -σωληνάκια (no drain).Παράλληλα τοποθετούμε ειδικό καθετηράκι κοντά στην μέση γραμμή στην fascia πλησίον του ομφαλού εσωτερικά μέσω του οποίου δίνουμε ειδικό κοκτέιλ αναλγητικών τις πρώτες ώρες αμέσως μετά την επέμβαση που οδηγεί σε μια κοιλιοπλαστική χωρίς πόνο (no pain).

Εικόνα 5: τοποθέτηση του ειδικού καθετήρα μέσω του οποίου γίνεται η έκχυση του αναλγητικού κοκτέιλ

Επιπλέον η νέα τεχνική δημιουργεί τον νέο ομφαλό χωρίς τομή μια και ράβεται στην νέα θέση με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην φαίνεται.

Σχήμα 3:Η παλιά τεχνική με εμφανή την τομή του νέου ομφαλού


Σχήμα 4:η νέα τεχνική του νέου ομφαλού όπου η τομή κρύβεται εσωτερικά και δεν φαίνεται

Μετά την επέμβαση

Η νέα μέθοδος την κοιλιοπλαστικής no pain-no drain μπορεί να γίνει επί εξωτερικής βάσεως η με παραμονή ενα βράδυ στην κλινική. Οι χειρουργημένοι ενθαρύνονται να σηκωθούν από το κρεββάτι την ίδια ημέρα και θα πρέπει να σηκώνονται 3-4 φορές την ημέρα τις πρώτες τρείς ημέρες. Μπορούν να σταθούν τεντωμένοι σε όρθια θέση σε 2-3 ημέρες. Πάντα χρησιμοποιούμε μια ειδική ελαφράς επίδεσης ζώνη κοιλίας.Βαρίες εργασίες και γυμναστική επιτρέπουμε μετά απο 4-6 εβδομάδες.

 


 


πριν

μετα

 

Δείτε περιπτώσεις κοιλιοπλαστικής του Κου Καποσίτα
http://www.kapositas.gr/koilioplastiki.php

Παγκόσμια βιβλιογραφία

1. Fang RC, Lin SJ, Mustoe TA. Abdominoplasty flap elevation
in a more superficial plane: Decreasing the need for drains.
Plast Reconstr Surg. 2010;125:677–682.

2. Khan UD. Risk of seroma with simultaneous liposuction and
abdominoplasty and the role of progressive tension sutures.
Aesthetic Plast Surg. 2008;32:93–99; discussion 100.

3. Nahas FX, Ferreira LM, Ghelfond C. Does quilting suture
prevent seroma in abdominoplasty? Plast Reconstr Surg. 2007;
119:1060–1064; discussion 1065–1066.
4. Pollock H, Pollock T. Progressive tension sutures: A technique
to reduce local complications in abdominoplasty. Plast
Reconstr Surg. 2000;105:2583–2586; discussion 2587–2588.

5. Friedland JA, Maffi TR. MOC-PS(SM) CME article: Abdominoplasty.
Plast Reconstr Surg. 2008;121:1–11.

6. Saldanha OR, Pinto EB, Matos WN Jr, Lucon RL, Magalha˜es
F, Bello EM. Lipoabdominoplasty without undermining. Aesthet
Surg J. 2001;21:518–526.

7. Le Louarn C, Pascal JF. High superior tension abdominoplasty.
Aesthetic Plast Surg. 2000;24:375–381.

8. Trussler AP, Kurkjian TJ, Hatef DA, Farkas JP, Rohrich RJ.
Refinements in abdominoplasty: A critical outcomes analysis
over a 20-year period. Plast Reconstr Surg. 2010;126:1063–
1074.

9. Vogt PA. Abdominal lipoplasty techniques. Clin Plast Surg.
1989;16:279–288.

10. Matarasso A. Liposuction as an adjunct to a full abdominoplasty
revisited. Plast Reconstr Surg. 2000;106:1197–1202; discussion
1203–1205.

11. Matarasso A, Swift RW, Rankin M. Abdominoplasty and abdominal
contour surgery: A national plastic surgery survey.

Plast Reconstr Surg. 2006;117:1797–1808.
12. Le Louarn C. Partial subfascial abdominoplasty. Aesthetic Plast
Surg. 1996;20:123–127.
12. Abdominoplasty with Suction Undermining and
Plication of the Superficial Fascia without, Plastic and Reconstructive Surgery • October 2011
Drains: A Report of 113 Consecutive Patients
Katherine A. Rodby, B.S.
Jennifer Stepniak, B.S.N.
Natalie Eisenhut, A.R.N.P.
Carl W. Lentz, III, M.D.
Daytona Beach, Fla.
13. The No-Drain, No-Quilt Abdominoplasty:
A Single-Surgeon Series of 271 Patients Awf A. Quaba, F.R.C.S.(Plast.)
Samantha Conlin, M.B.Ch.B.
Omar Quaba, F.R.C.S.(Plast.)
Edinburgh and Dundee, United
KingdomPlastic and Reconstructive Surgery • March 2015

14.Saldanha OR. Discussion: Abdominoplasty with suction
undermining and plication of the superficial fascia without
drains: A report of 113 consecutive patients. Plast Reconstr
Surg. 2011;128:982–983.

15.Antonetti JW, Antonetti AR. Reducing seroma in outpatient
abdominoplasty: Analysis of 516 consecutive cases. Aesthet
Surg J. 2010;30:418–425
16. Fang RC, Lin SJ, Mustoe TA. Abdominoplasty flap elevation
in a more superficial plane: Decreasing the need for drains.
Plast Reconstr Surg. 2010;125:677–682.

17. Pollock TA, Pollock H. Progressive tension sutures in abdominoplasty:
A review of 597 consecutive cases. Aesthet Surg J.
2012;32:729–742.

18. Khan UD. Risk of seroma with simultaneous liposuction and
abdominoplasty and the role of progressive tension sutures.
Aesthetic Plast Surg. 2008;32:93–99; discussion 100.

19. Rodby KA, Stepniak J, Eisenhut N, Lentz CW III.
Abdominoplasty with suction undermining and plication of
the superficial fascia without drains: A report of 113 consecutive
patients. Plast Reconstr Surg. 2011;128:973–981.

20. Pollock H, Pollock T. Progressive tension sutures: A technique
to reduce local complications in abdominoplasty. Plast
Reconstr Surg. 2000;105:2583–2586; discussion 2587.

21. Rousseau P, Vincent H, Potier B, Arnaud D, Darsonval V.
Diathermocoagulation in cutting mode and large flap dissection.
Plast Reconstr Surg. 2011;127:2093–2098.

22. Stewart KJ, Stewart DA, Coghlan B, Harrison DH, Jones BM,
Waterhouse N. Complications of 278 consecutive abdominoplasties.
J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2006;59:1152–1155.
23. Aly A. Editorial comment on “No-drain abdominoplasty with
progressive tension sutures”. Clin Plast Surg. 2010;37:525.

24. Andrades P, Prado A, Danilla S, et al. Progressive tension
sutures in the prevention of postabdominoplasty seroma:
A prospective, randomized, double-blind clinical trial. Plast
Reconstr Surg. 2007;120:935–946; discussion 947.

25. Gutowski KA. Commentary on: Progressive tension sutures
in abdominoplasty: A review of 597 consecutive cases. Aesthet
Surg J. 2012;32:743–744.

26. Khan S, Teotia SS, Mullis WF, et al. Do progressive tension
sutures really decrease complications in abdominoplasty?
Ann Plast Surg. 2006;56:14–20; discussion 20.

27. Le Louarn C. Partial subfascial abdominoplasty. Aesthetic
Plast Surg. 1996;20:123–127.

28. Costa-Ferreira A, Rebelo M, Vαsconez LO, Amarante J.
Scarpa fascia preservation during abdominoplasty: A prospective
study. Plast Reconstr Surg. 2010;125:1232–1239.

29. Costa-Ferreira A, Rebelo M, Silva A, Vαsconez LO, Amarante
J. Scarpa fascia preservation during abdominoplasty:
Randomized clinical study of efficacy and safety. Plast Reconstr
Surg. 2013;131:644–651.
30. Pollock TA, Pollock H. No-drain abdominoplasty with progressive
tension sutures. Clin Plast Surg. 2010;37:515–524.

31. Physical status: The use and interpretation of anthropometry.
Report of a WHO Expert Committee. World Health Organ
Tech Rep Ser. 1995;854:1–452.

32. Koller M, Hintringer T. Scarpa fascia or rectus fascia in
abdominoplasty flap elevation: A prospective clinical trial.
Aesthetic Plast Surg. 2012;36:241–243.

33. Swanson E. Prospective clinical study of 551 cases of liposuction
and abdominoplasty performed individually and in combination.
Plast Reconstr Surg Glob Open 2013;1:e32.

34. Felmerer G, Muehlberger T, Berens von Rautenfeld D, Vogt
PM. The lymphatic system of the deep inferior epigastric
artery perforator flap: An anatomical study. Br J Plast Surg.
2002;55:335–339.

35. Saldanha OR, Federico R, Daher PF, et al. Lipoabdominoplasty.
Plast Reconstr Surg. 2009;124:934–942.
36. Buck DW II, Mustoe TA. An evidence-based approach to
abdominoplasty. Plast Reconstr Surg. 2010;126:2189–2195.

37. Φzdoğan M, Yilmaz KB, Φzaslan C, Gόrer A, Gόlbahar
Φ, Ersoy E. Scalpel versus electrocautery dissections:
The effect on wound complications and pro-inflammatory
cytokine levels in wound fluid. Turkish J Med Sci.
2008;38:000–000.

38. Saldanha OR, Azevedo SF, Delboni PS, Saldanha Filho OR,
Saldanha CB, Uribe LH. Lipoabdominoplasty: The Saldanha
technique. Clin Plast Surg. 2010;37:469–481.

39. Graf R, de Araujo LR, Rippel R, Neto LG, Pace DT, Cruz GA.
Lipoabdominoplasty: Liposuction with reduced undermining
and traditional abdominal skin flap resection. Aesthetic
Plast Surg. 2006;30:1–8.

40. Stojkovic CA, Smeulders MJ, Van der Horst CM, Khan SM.
Wound drainage after plastic and reconstructive surgery of
the breast. Cochrane Database Syst Rev. 2013;3:CD007258.

41. Collis N, McGuiness CM, Batchelor AG. Drainage in breast
reduction surgery: A prospective randomised intra-patient
trial. Br J Plast Surg. 2005;58:286–289.

42. Corion LU, Smeulders MJ, van Zuijlen PP, van der Horst
CM. Draining after breast reduction: A randomised controlled
inter-patient study. J Plast Reconstr Aesthet Surg.
2009;62:865–868.

43. Kerrigan CL, Slezak SS. Evidence-based medicine: Reduction
mammaplasty. Plast Reconstr Surg. 2013;132:1670–1683